GİZLİLİK POLİTİKASI

Hangi şahsi verileri ne gaye ile topluyoruz
Yorumlar
Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen bilgileri ve ayrı olarak istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.
E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş tek metin (hash şeklinde de adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, kurulabilir.
Gravatar servisinin saklılık siyaseti şu adrestedir
Yorumunuzun onaylanmasından ardından profil resminiz yorumunuzla beraber herkese görünür.
Ortam
Görselleri internet sitesine yüklerseniz, gömülmüş koordinat bilgileri (EXIF GPS) sahibi olan görseller yüklemekten kaçınmalısınız.
Web sitesi ziyaretçileri, internet sitesindeki görsellerden herhangi bir koordinat verisini indirip çıkartabilir.
İletişim formları
Çerezler
Sitemize tek yorum bırakırsanız, adınızı, e-posta adresinizi ve internet sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz.
Bunlar size basitlik sağlamak içindir, böylelikle farklı tek yorum bıraktığınızda bilgilerinizi yeniden doldurmanız gerekmez.
Bu çerezler tek sene müddetince kalır.
Bir hesaplarınız varsa ve bu siteye giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini saptamak için geçici tek çerez ayarlayacağız.
Bu çerez hiçbir şahsi data içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.
Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz.
Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri tek sene süresince kalır.
“Beni hatırla” sekmesini seçereniz, girişiniz iki hafta süresince devam eder.
Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.
Bir makaleyi tertip eder ya da yayınlarsanız tarayıcınıza ek tek çerez kaydedilir.
Bu çerez hiçbir şahsi data içermez ve yanlızca düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir.
1 gün ardından vakit aşımına uğrar.
Diğer sitelerden gömülen içerik
Bu sitedeki makaleler gömülü muhteva (ör.
videolar, resimler, makaleler, vb.) Içerebilir.
Diğer internet sitelerinden gömülen muhteva, ziyaretçinin başka internet sitesini ziyaret etmiş gibi, tam anlamıyla aynı anda davranır.
Bu internet siteleri sizin hakkınızda data toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü doğrultu doğrulusunda gömülmüş şeklide takip yapılabilir ve tek hesaplarınız varsa ve bu internet sitesinde seans açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak suretiyle, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.
Analiz
Verinizi kimlerle paylaşıyoruz
Verilerinizi ne kadar müddet tutarız
Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta bilgileri müddetsiz olarak saklanır.
Böylece, takip eden yorumlarınızı kontrol kuyruğunda tutmak adına kendiliğinden tanıyabilir ve onaylayabiliriz.
Web sitemize kayıt inşa ettiren kullanıcılar için (varsa) kullanıcıları profilinde sağladıkları şahsi verileri de saklarız.
Tüm kullanıcılar şahsi bilgilerini istedikleri vakit görebilir, düzenleyebilir ya da silebilir (kullanıcı ismi değiştirme hariç).
Web sitesi yöneticileri de bu verileri görebilir ve düzenleyebilir.
Verileriniz üzerindeki haklarınız neler
Bu sitede tek hesaplarınız ya da yorumlarınız varsa, kendimize sağladığınız bilgiler dahil olmak suretiyle, hakkınızda tuttuğumuz şahsi verilerin dışa aktarılmış tek dosyasını almayı isteyebilirsiniz.
Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz bütün şahsi bilgileri de silmeyi isteyebilirsiniz.