ODADAN KAÇ

Odadan Kaç oyunu hakkında


Odada dolaşarak ipuçlarını toplayın ve bu ipuçlarını kullanarak odadan kurtulmaya çalışın.