TETROİD TETRİS

Tetroid Tetris oyunu hakkında


Tetroid Tetris oyunlarımız da, klasik tetris oyunlarının tersine yukarıdan aşağıya akan geometrik şekilleri yerleştirmek yerine, aşağıda bize verilen şekilleri uygun bir biçimde mouse ile sürükle bırak yaparak yerleştiriyoruz. Farklı boyutlarda verilen şekilleri uygun bir şekilde yerleştirerek olabildiğince az boş alan bırakmalı ve yatay yada dikey olarak tüm alanları dolduran kareleri yok etmeliyiz.